WWW.SPOLEKDOMOVINA.EU
Úvod
Dokumenty
Videogalerie
Fotogalerie
Ostatní dokumenty:

Stanovy Spolku Domovina

Zápis z řádného (náhradního) výročního shromáždění sousedů

Rozhodnutí KS o změně stanov


D o k u m e n t y

Spolek Domovina
Plán činnosti:

Plán činnosti Spolku Domovina 2019

Plán činnosti Spolku Domovina 2018

Plán činnosti Spolku Domovina 2017

Plán činnosti Spolku Domovina 2016

Plán činnosti Spolku Domovina 2015

Plán činnosti Spolku Domovina 2014

Plán činnosti Spolku Domovina 2013

Plán činnosti Spolku Domovina 2012

Plán činnosti Spolku Domovina 2011

Plán činnosti Spolku Domovina 2010


Plán činnosti Spolku Domovina 2009