Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic regionu „Podkrušnohoří“.

Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů Spolku se zaměřením na děti a mládež.

Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí).

Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost.

Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.

Spolek Domovina si klade tyto cíle

Spolek Domovina
Spolek Domovina
WWW.SPOLEKDOMOVINA.EU
Partneři
OŽIVENÍ
PODPORA
VEDENÍ
Spolek Domovina
Spolek Domovina
Spolek Domovina
NAŠI PARTNEŘI
Areál Domovinka,
vstupné ZDARMA


Velké Domovinské řádění
Dětský den - bezpečně na prázdniny
Tenisový turnaj „O pohár spolku DOMOVINA“
Úvod
Dokumenty
Fotogalerie
Videogalerie
Kontakt
od 13:00 hod.
od 18:00 hod.
od 8:30 hod.
Valná hromada
Dle pokynů představenstva
Areál Veros,
vstupné 300,- Kč za "mančaft"