Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic regionu „Podkrušnohoří“.

Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů Spolku se zaměřením na děti a mládež.

Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí).

Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost.

Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.

Spolek Domovina si klade tyto cíle

Spolek Domovina
Spolek Domovina
WWW.SPOLEKDOMOVINA.EU
Partneři
OŽIVENÍ
PODPORA
VEDENÍ
Spolek Domovina
Spolek Domovina
Spolek Domovina
NAŠI PARTNEŘI
Domovina,
vstupné ZDARMA


Domovinské masopustní veselí aneb Fašank
Úvod
Dokumenty
Fotogalerie
Videogalerie
Kontakt
od 14:00 hod.
od 17:30 hod.
od 10:00 hod.
Pálení čarodějnic
Areál Veros,
vstupné ZDARMA


Areál Domovinka,
vstupné ZDARMA


Kuličkiáda
Na základě rozhodnutí Výroční valné hromady Spolku Domovina z.s. ze dne 30.8.2020 byla činnost zapsaného spolku po 16 letech fakticky ukončena. Děkujeme všem členům i přátelům za odvedenou práci a dlouholetou přízeň".

Za  Spolek Domovina z.s. - v likvidaci
Ing.Rudolf Kozák, předseda představenstva - likvidátor