Oživení dobrého „sousedského“ soužití, vzájemné pomoci a obnovení národních tradic regionu „Podkrušnohoří“.

Uspokojování kulturních, sportovních, zájmově-vzdělávacích a jiných potřeb členů Spolku se zaměřením na děti a mládež.

Výchova mladých členů Spolku ve vztahu k přírodě, ekologii a základním hodnotám lidského života (úcta k rodině, tradicím, historii a národnímu povědomí).

Podpora talentovaných členů Spolku při rozvíjení jejich osobnosti se zaměřením na sport a zájmovou uměleckou činnost.

Aktivní spolupráce se všemi Spolky a Svazy v regionu, které se zabývají podobnými činnostmi a současně projeví zájem o spolupráci se Spolkem.

Spolek Domovina si klade tyto cíle

Spolek Domovina
Spolek Domovina
WWW.SPOLEKDOMOVINA.EU
Partneři
OŽIVENÍ
PODPORA
VEDENÍ
Spolek Domovina
Spolek Domovina
Spolek Domovina
NAŠI PARTNEŘI
Nohejbalový turnaj „O pohár spolku DOMOVINA“
Pro všechny
členy sdružení je účast povinná


Výroční „shromáždění sousedů Spolku Domovina“
areál "Veros", vstupné
300,- Kč za „mančaft“

„Velké Domovinské řádění…, aneb děti pojďte s námi
na prázdniny“
Areál „Domovinka“
na Domovině, vstupné ZDARMA
Úvod
Dokumenty
Fotogalerie
Videogalerie
Kontakt
od 10:00hod.
od18:00hod
od14:00hod